Regulamin Sztafet

PolskaMan Triathlon Wolsztyn 2023 - Sztafety


W 2023 na starcie PolskaMan Triathlon Wolsztyn staną do rywalizacji sztafety triathlonowe. Trzyosobowe drużyny mogą zmierzyć swoje siły na dystansie krótkim (51.5).

Ogólnie stosuje się regulamin dla zawodników indywidualnych (https://www.polskaman.pl/pl/zawody/regulamin/).

Pakiet startowy dla sztafety może być odebrany przez kapitana lub przez wszystkich członków drużyny w jednym momencie.
Pakiety nie będą wydawane indywidualnie!
W przypadku odbioru przez kapitana, niezbędne będzie dostarczenie podpisanych przez dwóch pozostałych uczestników oświadczeń oraz przedstawienie skanu/zdjęcia/kserokopii ich dokumentów tożsamości.

Sztafety startują razem z indywidualnymi zawodnikami.

Przekazanie chipu pomiaru czasu ma miejsce w strefie zmian.


OPŁATY STARTOWE

• PLN 495,- do 31.12.2022
W związku z obecną sytuacją gospodarczą kolejne progi opłat startowych będą podawane tydzień przed zmianą.

Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!


Faktury

• Na życzenie zawodnika wysłane mailem na adres info@polskaman.pl, organizator wystawia fakturę. Uwaga: Faktury będą wystawiane wyłącznie na klienta podane w danych kupującego w systemie Przelewy24; tzn. późniejsze zmiany danych nie są możliwe. Faktury za udział w imprezie wystawiane są do 14 dni roboczych po wpływie opłaty na konto. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).


Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Wolsztyn.
• Przy płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 1,8%.

Sztafeta PolskaMan Triathlon 51.5

• W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-.
• Zawodnikom zgłaszającym się po 31.07.2023, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.

Osobisty odbiór pakietów startowych dla sztafet będzie możliwy w dniu 19.08.2023 10.00-20.00h oraz w dniu zawodów w godzinach 06.30-13.00h w biurze zawodów.


KATEGORIE

Klasyfikacja sztafet męskich (składający się z 3 mężczyzn) 1.-3. miejsce
Klasyfikacja sztafet żeńskich (składający się z 3 kobiet) 1.-3. miejsce
Klasyfikacja sztafet mieszanych (składający się z 3 uczestników różnych płci) 1.-3. miejsce

Warunkiem klasyfikacji jest udział przynajmniej trzech sztafet w danej klasie.


NAGRODY

Każdy uczestnik sztafety otrzymuje pełny pakiet startowy oraz pakiet finiszera.

Miejsca I-III we wszystkich klasyfikacjach otrzymają statuetki pamiątkowe.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie OSOBIŚCIE podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.